Ενέργεια για τον Δήμο Καστοριάς Στην βραδιά Ελληνο-Γαλλικής Μουσικής

Στην βραδιά Ελληνο-Γαλλικής Μουσικής, την φιλανθρωπική εκδήλωση που
πραγματοποίησε ο Προοδευτικός Σύλλογος Κυριών Καστοριάς σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο «Αθανάσιο Χριστόπουλο», παρευρέθησαν υποψήφιοι της Δημοτικής Κ
ίνησης «Ενέργεια για τον Δήμο Καστοριάς» προκειμένου να συνδράμουν στην αξιόλογη
αυτή δράση για το Γηροκομείο της πόλης.