Κοινοποίηση

Ιστορική Αναδρομή του Νοσοκομείου

 Έναρξη λειτουργίας το 1936, ως Δημοτικό Νοσοκομείο εντός της πόλης. Θεμελίωση του υπάρχοντος Νοσοκομείου το 1960 (με δωρεές Καστοριανών πολιτών και κρατικές επιχορηγήσεις). Το 1971 έγινε η αποπεράτωση του κτηρίου με συνολική επιφάνεια 3.200 m 2 σε έκταση οικοπέδου 50.725 m 2 , ενώ κατόπιν επεκτάσεων για λειτουργικούς λόγους, σήμερα το Γ.Ν.Καστοριάς καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 6.201m
 Το Γενικο Νοσοκομειο Καστοριας, είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και υπάγεται στην 3 η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. Έχει δύναμη 155 οργανικές κλίνες, εκ των οποίων οι 35 του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης),καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα των
παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων της ιατρικής ενός δευτεροβάθμιου νοσοκομείου
 Διαθέτει ιατρικά και νοσηλευτικά τμήματα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα, Μ.Τ.Ν. Μονάδα Εμφραγμάτων, εργαστήρια, διατομεακά τμήματα (Τ.Ε.Ι, Τ.ΕΠ. Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας), διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες.
 Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του Νοσοκομείου ο οποίος προεδρεύει στο Δ.Σ.

Οργανικές κλίνες του Νοσοκομείου

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Γ.Ν. Καστοριάς στις 13-07-2016, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25-08-2016, σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν οι απαραίτητοι άξονες στους οποίους έπρεπε να δοθεί βαρύτητα ώστε να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου.
Αυτοί ήταν:
1. Το Ανθρώπινο Δυναμικό
που αποτελεί την κινητήριο δύναμη σε κάθε οργανισμό, πολλώ δε μάλλον σε ένα Νοσοκομείο, που είναι οργανισμός έντασης εργασίας.
Προτεραιότητά μας ήταν :
1 α . Η στελέχωση: με την οποία θελήσαμε να εξασφαλίσουμε την άμεση πρόσβαση σε περισσότερες ιατρικές ειδικότητες για τους ασθενείς και να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής των πολιτών για την εξυπηρέτησή τους.
Επίσης, με την οργάνωση για την στελέχωση του προσωπικού του Νοσοκομείου μας, όχι μόνο με προσλήψεις, αλλά και με αποσπάσεις και μετατάξεις από άλλα νοσοκομεία, εξασφαλίστηκε αφενός η αύξηση του προσωπικού και επομένως η αμεσότερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση του κόσμου και αφετέρου εξοικονομήθηκαν πόροι. Με
συνεχή επαγρύπνηση προς την κατεύθυνση της στελέχωσης, επιτύχαμε παρατάσεις προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, νέες προσλήψεις επικουρικού και προσλήψεις προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ και ΙΔΟΧ κατόπιν σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Υγείας. Η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας
που επιτύχαμε, απορρέει από τα πολύ συχνά ευχαριστήρια και την κάθετη μείωση παραπόνων των πολιτών, καθώς και από τους ποιοτικούς δείκτες που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια που διανέμονται εντός του ΤΟΜΕΙΣΟργανικές Κλίνες

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ60

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Βραχείας Νοσηλείας, ΤΕΠ,
ΚΕΦΙΑΠ)35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ155
60ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Νοσοκομείου, δίνοντας την ευκαιρία στους ασθενείς να εκφράσουν την ευχαρίστησή τους για την εξυπηρέτηση ή
την πιθανή δυσαρέσκειά τους, που θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο.

Στον πίνακα φαίνεται η αύξηση που πραγματοποιήθηκε στο προσωπικό του Νοσοκομείου σε ποσοστά.
Προκηρύχτηκε το 99% των ιατρικών θέσεων του Οργανογράμματος του Νοσοκομείου (όλες δηλαδή εκτός από
μια), ενώ εγκρίθηκαν εκτός οργανογράμματος και άλλες τρείς ιατρικές θέσεις για τις ανάγκες των ΤΕΠ.
Στόχοι που επιτεύχθηκαν με την καλύτερη στελέχωση :
 24ωρη καθημερινή εφημέρευση χωρίς προβλήματα κάλυψης από ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό (υπήρχαν έντονα προβλήματα στην εφημερική κάλυψη της Π/Δ και της Κ/Δ κλινικής)
 Έναρξη 24ωρης λειτουργίας με κλειστού τύπου Νοσηλείας του ΚΕΦΙΑΠ Άργους Ορεστικού
 Ικανοποιητική στελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου
 Έγκαιρη αντιμετώπιση των χειρουργικών περιστατικών με μικρούς χρόνους αναμονής, μέσω της λίστας
χειρουργείου
 Μείωση χρόνου αναμονής και ποιοτική εξυπηρέτηση για τους πολίτες
 Λειτουργία Διαβητολογικού ιατρείου στην Παθολογική κλινική 4 φορές τον μήνα
 Λειτουργία 2 ου τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Ορθοπεδικής
13-7-201618/6/2019

ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ 283525,00%900
ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ880,00%000
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ8912,50%000
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ-ΒΟΗΘ.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ1311417,63%172
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ 283110,71%360
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΙΠΟ 637112,70%360
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ75-28,57%800
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ(ΙΔΟΧ)017100,00%000
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ031100,00%000
ΣΥΝΟΛΟ27334827,47%24192
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣΜΕΤΑΒΟΛΗΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

 Λειτουργία 3 ης βάρδιας στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, η οποία δεν καλύπτει απλώς
τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο αλλά και ασθενείς όμορων Νομών
 Λειτουργία Υπερτασικού ιατρείου από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019

1.β Η κατάλληλη Αξιοποίηση του Προσωπικού – Διοικητική Ανασυγκρότηση : Η άρτια όμως στελέχωση δεν αρκεί από μόνη της για το καλύτερο αποτέλεσμα, εάν ο κατάλληλος άνθρωπος δεν είναι στην κατάλληλη
θέση. Αυτό επιχειρήσαμε εφαρμόζοντας εργαλεία και πρακτικές του σύγχρονου management, όπως η εναλλαγή του προσωπικού στις θέσεις εργασίας (rotation), ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα επαγγελματικής εξουθένωσης και απώλειας ενδιαφέροντος των εργαζομένων, που οδηγούν σε μείωση της αποδοτικότητας τους. Επίσης, εντάθηκε η περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση του
προσωπικού.
Εδώ, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το σημαντικό έργο που επιτελείται μέσα από την συγκρότηση ομάδων και επιτροπών, με στόχο την καλύτερη οργάνωση, την εγρήγορση, την επιτήρηση και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές από αυτές.
 Επιτροπή Εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό τον έλεγχο των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την καταγραφή των προβλημάτων και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισής τους
 Επιτροπή Διαχείρισης υγειονομικής Μονάδας Αποβλήτων (ΕΔΑΥΜ), με σκοπό την ορθή διαχείριση των αποβλήτων του Νοσοκομείου με βάση τις νομοθετικές προβλέψεις & οδηγίες
 Επιτροπή φαρμάκων, με κυριότερο σκοπό την εξέταση και εισήγηση των αιτημάτων εισαγωγής ή διαγραφής φαρμάκων από το Νοσοκομειακό συνταγολόγιο.
 Επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης, με σκοπό την συλλογή ανεπιθύμητων ενεργειών στους ασθενείς και καταγραφή τους στο έντυπο του ΕΟΦ την Κίτρινη Κάρτα
 Επιτροπή ποιότητας, με σκοπό την καθιέρωση και γνωστοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, την δημιουργία διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης, καθώς και τον έλεγχος της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
 Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, με σκοπό την επιτήρηση και λήψη μέτρων για τη πρόληψη των λοιμώξεων και την αντιμετώπισής τους, καθώς και καταγραφή και αποστολή στοιχείων στο ΚΕΕΛΠΝΟ
 Ομάδα επιτήρησης της κατανάλωσης και ορθής χρήσης των Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ)
2. Ο δεύτερος σημαντικός άξονας αφορούσε τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του Νοσοκομείου (νοικοκύρεμα), προς απόδοση της μεγαλύτερης δυνατής ωφέλειας για το ίδρυμα.
Για την καλύτερη κατανόηση της ενότητας αυτής είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε καταρχήν τους λειτουργικούς δείκτες του Νοσοκομείου, το παραγόμενο δηλαδή έργο του και μάλιστα συγκριτικά ανά έτος.
Λειτουργικοί Δείκτες – Συγκριτικά Στοιχεία Παραγόμενου Έργου :

Στους λειτουργικούς δείκτες του Νοσοκομείου διαπιστώνουμε γενικά αυξητική πορεία, εκτός από τον ετήσιο αριθμό νοσηλευθέντων, ο οποίος είχε το 2017 μια μείωση της τάξης του 11% σε σχέση με το έτος 2016, αλλά το 2018 παρουσιάζει και πάλι αυξητική τάση.
Συγκρίνοντας τα έτη από 2015 ως και 2018
 Υπάρχει σταδιακή αυξητική πορεία για τον αριθμό επισκέψεων στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου
και συγκεκριμένα από το 2015 έως και το 2018 αύξηση της τάξης του 17,55%.
 Αυξητική σταδιακή πορεία και στον ετήσιο αριθμό επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με μεταβολή από το 2015 στο 2018 της τάξης του 15,8%.
 Οι βιοπαθολογικές & απεικονιστικές εξετάσεις παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση 2015-2018 της τάξης του
74,42% και 20,80% αντίστοιχα, ενώ αυξητική τάση έχουν και οι χειρουργικές επεμβάσεις με ένδειξη μεταξύ του 2015 και του 2018 της τάξης 11%, όπου πραγματοποιείται άμεση αντιμετώπιση σε μικρούς χρόνους χωρίς διακρίσεις.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ2015201620172018
Ετήσιος αριθμός επισκέψεων στα Ε.Ι.28.22829.45932.19933.188
Ετήσιος αριθμός επισκέψεων στα
Επείγοντα20.39022.24124.07023.614

Ετήσιος αριθμός νοσηλευθέντων14.98414.25712.69313.788
Ετήσιος αριθμός βιοπαθολογικών
εξετάσεων350.092464.835593.413610.647
Ετήσιος αριθμός απεικονιστικών
εξετάσεων46.14444.49556.44155.740
Ετήσιος αριθμός χειρουργικών
επεμβάσεων1.3071.3081.3441.450

Χειρουργικές Επεμβάσεις

2015201620172018

1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500

1,3071,308

1,344

1,450

Αριθμός Νοσηλειών & Επισκέψεων στα ΤΕΠ

2015201620172018

0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

14,98414,257

12,69313,788
20,39022,24124,07023,614

Νοσηλ/έτ
ος
ΤΕΠ/έτος

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας
 Το 2016 3,01 μέρες
 Το 2017 3,09 μέρες
 Το 2018 2,99 μέρες
Οικονομικά στοιχεία – Έσοδα : Τα έσοδα του Νοσοκομείου, με την έννοια των βεβαιωμένων απαιτήσεων, παρουσιάζουν, ανοδική τάση διαχρονικά από το 2015 μέχρι και το 2018 και αντιστοιχούν στην αύξηση του παραγόμενου έργου του νοσοκομείου.

 για την χρήση 2015 στα 5.506.113,50€
 για την χρήση 2016 στα 6.832.996,62€
 για την χρήση 2017 στα 6.964.681,29€ και
 για την χρήση του 2018 στα 7.582.942,83€
Οικονομικά Στοιχεία – Έξοδα : Τα έξοδα του Νοσοκομείου (δαπάνες για αγορά υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, αντιδραστηρίων, καυσίμων και λοιπών ειδών στα οποία περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του επικουρικού ιατρικού και λοιπού προσωπικού) αποδεικνύουν το νοικοκύρεμα που έγινε κατά τη διάρκεια της τριετίας, καθώς παρουσιάζουν μεν μικρή αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ανάλογη της αύξησης του
παραγόμενου έργου, δηλαδή ενώ εξυπηρετήθηκαν περισσότεροι ασθενείς και καταναλώθηκαν περισσότερα υλικά και υπηρεσίες, οι δαπάνες εμφανίζονται συγκρατημένες.
Υγειονομικό υλικό:
2015 634.678,13€
2016 549.921,98€
2017 544.900,16€
2018 570.518,04€
Από τα ανωτέρω προκύπτει μείωση των εξόδων μεταξύ του 2015-2018 για δαπάνες υγειονομικού υλικού της τάξης του 11,25%

Φαρμακευτικό υλικό:
2015 487.348,73€
2016 788.573,82€
2017 747.122,51€
2018 797.980,91€
Από 01.01.2016 επανήλθε στα φαρμακεία των νοσοκομείων η χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους στους εξωτερικούς ασθενείς όλων των ασφαλιστικών ταμείων, όπως επίσης και οι περιπτώσεις χορήγησης ανοσοσφαιρίνης. Μέχρι εκείνη την στιγμή τα φάρμακα αυτά διατίθενταν από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.
Επομένως η αύξηση στην φαρμακευτική δαπάνη που φαίνεται από τα ανωτέρω στοιχεία, αφορά τα φάρμακα υψηλού κόστους που διατέθηκαν από το φαρμακείο του Νοσοκομείου.

Αντιδραστήρια:
2015 302.896,93€
2016 388.419,56€
2017 440.526,18€
2018 447.259,38€
Η αύξηση των δαπανών στα Αντιδραστήρια επήλθε σταδιακά επειδή υπήρξε μεγάλη αύξηση παροχής υπηρεσιών σε εξετάσεις αίματος, από το 2015 μέχρι το 2018 οι εξετάσεις διπλασιάστηκαν, όπως φαίνεται στον πίνακα με το παραγόμενο έργο, καθώς τα ιδιωτικά εργαστήρια του νομού δεν είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.
Καύσιμα:
2015 254.117,16€
2016 257.647,04€
2017 287.774,71€
2018 246.663,49€
Από τα ανωτέρω προκύπτει μείωση στη δαπάνη των καυσίμων μεταξύ 2015-2018 της τάξης του 3%, ενώ μεταξύ 2017-2018 υπάρχει μείωση της τάξης 16,65%. Εδώ παίζει ρόλο η τιμή που διατίθεται κάθε χρονιά το πετρέλαιο (τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένη) και η χρονική διάρκεια του χειμώνα.
Λοιπά υλικά:
2015 182.269,31€
2016 130.220,77€
2017 204.672,14€
2018 203.204,62€
Η παραπάνω αύξηση δικαιολογείται από την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στοιχεία κόστους
Στα στοιχεία κόστους νοσηλείας, παρατηρούμε ότι το ετήσιο κόστος ανα ημέρα νοσηλείας καθώς και η δαπάνη του υγειονομικού υλικού ανά νοσηλευθέντα, είναι μειωμένα σε σχέση με το 2016, χάρη στην εξοικονόμηση πόρων που πέτυχε η Διοίκηση.

Ανεξόφλητες υποχρεώσεις
Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές ανήλθαν για την χρήση του 2018 στο 810.898,23€ ενώ αντίστοιχα για την χρήση 2017 στις 783.863,89€ για την χρήση 2016 ήταν στο 1.202.006,94€ και για την χρήση 2015 στα 2.813.847,45€.
Όπως είναι φανερό, πετύχαμε σημαντική μείωση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές σε σχέση με το παρελθόν.
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αντίστοιχα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πέραν τον 90 ημερών για την χρήση του 2018 ήταν 153.573,20€ ενώ αντίστοιχα για την χρήση 2017 ήταν 154.202,64€ για την χρήση 2016 ήταν στις 412.108,70€ και για την χρήση 2015 στα 2.047.613,04€.
Με βούληση του Υπουργείου Υγείας, απαιτήθηκε η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και στα ανωτέρω στοιχεία φαίνεται ξεκάθαρα το αποτέλεσμα που επιτύχαμε με συνεχιζόμενη μείωση των υποχρεώσεων αυτών.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ201620172018
Μέση διάρκεια νοσηλείας3,013,092,99
Ετήσιο Κόστος ανά Νοσηλευθέντα576,87619,11609,02
Ετήσιο Κόστος ανά Ημέρα Νοσηλείας570,87496,86488,76
Ετήσια Φαρμακευτική Δαπάνη ανά
Νοσηλευθέντα25,6732,4926,43
Δαπάνη Υγειονομικού Υλικού ανά
Νοσηλευθέντα34,3733,7732,07

Ταμειακά διαθέσιμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31/12/2018 ανήλθαν στο ποσό των 2.756.101,50€ ενώ αντίστοιχα στην χρήση του 2017 ήταν 2.346.970,75€ στην χρήση του 2016 ήταν 1.749.556,24€ και στην χρήση του 2015 ήταν 705.600,50€.
Τα ταμειακά διαθέσιμα παρουσιάζουν θεαματική αύξηση σε όλη τη διάρκεια της τριετίας.
Πιστεύουμε ότι η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος είναι καθήκον όλων των δημόσιων φορέων που υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον, διότι με αυτό τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα για το κοινό καλό. Μέσω της διαπραγμάτευσης των ποσών και των όρων των συμβάσεων του Νοσοκομείου, της προσεγμένης διαχείρισης των πόρων του προϋπολογισμού, τις ενέργειες της Διοίκησης για προσέλκυση σημαντικών δωρεών, καθώς και της επαγρύπνησης για ένταξη σε έργα μέσω ΕΣΠΑ (π.χ.
εξοικονόμηση ενέργειας και άρα πόρων) κατορθώσαμε να επιτύχουμε τα ανωτέρω αναφερόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Καταλυτικό ρόλο για τον προγραμματισμό της Αναμόρφωσης της Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου που θα δώσει άλλη πνοή στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της περιοχής μας, έπαιξε η δωρεά
της «Έλλης Δούκη», από την οποία πουλήθηκαν 3 διαμερίσματα αξίας 185.600€ καθώς και η δωρεά από διαθήκη στις Η.Π.Α της «Χριστοπούλου Βασλικής» αξίας $200.000, οι ενέργειες για την αποδοχή της οποίας βρίσκονται εν εξελίξει. Σας παρουσιάζουμε στη συνέχεια εξοικονόμηση που πραγματοποιήθηκε στην 3ετία
μέσω δωρεών και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.
Εξοικονόμηση πόρων –Δωρεές:
 Εξοπλίστηκε η Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου μας με 8 μηχανήματα αιμοκάθαρσης, 5 πολυθρόνες αιμοκάθαρσης και ένα βρόγχο δικτύου διανομής Μ.Τ.Ν. με 15 απομαστεύσεις, αξίας 160.000,00€, μέσω δωρεάς του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» και τους ευχαριστούμε θερμά .
 Εξοπλίστηκε η Παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου μας με δωρεά του Σωματείου «Αντιμετώπιση
Παιδικού τραύματος» με τον κάτωθι εξοπλισμό:
 1 κλίνη ανάνηψης νεογνών
 1 αντλία έγχυσης ογκομετρική
 1 Απινιδωτή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
 1 Απινιδωτή AED με οθόνη LCD. (με ένα ζεύγος ηλεκτρόδια ενηλίκων μιας χρήσης και παιδιατρικά ηλεκτρόδια ζεύγος μιας χρήσης με υποδοχή για εξωτερικό απινιδωτή, κατάλληλα για παιδιά από 1-8 ετών και βάρους μέχρι 25kg)
 1 Μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών (με 3 περιχειρίδες ενήλικα-παιδική-βρεφική και 3 αισθητήρες ενήλικα- παιδικό-βρεφικό)

 2 νεφελοποιητές Happyneb II, ένα νεφελοποιητή Pari Boy Mobile S
 1 βρεφοζυγό
 1 φορητή ηλεκτρική αναρρόφηση και
 1 ασκό αναζωογόνησης Σιλικόνης
 Eξοπλίστηκε το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας, με μία σύγχρονη ψυχόμενη φυγόκεντρο ασκών αίματος, έναν αποψύκτη πλάσματος και ένα συγκολλητή ασκών αίματος συνολικού ποσού $50.740,00 δολαρίων, από τον σύλλογο Καστοριανών της Νέας Υόρκης «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε δημοσίως για ακόμη μια φορά.
Ακόμη, αναφέρουμε τις πιο σημαντικές δωρεές και ευχαριστούμε θερμά συλλόγους και πολίτες για την έμπρακτη συμπαράσταση αλλά και την εκδήλωση ικανοποίησής τους προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
 1 Καρδιοτοκογράφο για τις ανάγκες της Μ/Γ κλινικής
 1 Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο για τις ανάγκες του τμήματος ΤΕΠ
 1 Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν
 1 Πολυθρόνα Οφθαλμιάτρου για τις ανάγκες του Εξωτερικού Ιατρείου Οφθαλμιατρικής
 1 Οξύμετρο για τις ανάγκες της Καρδιολογικής κλινικής
 2 ηλεκτρονικά πιεσόμετρα για τις ανάγκες της Καρδιολογικής κλινικής
 Εξοπλισμός γραφείων για την Διοικητική υπηρεσία
 6 στρώματα εξεταστικών κλινών για τις ανάγκες των ΤΕΠ
 4 αναπηρικά αμαξίδια, 8 φιάλες Οξυγόνου για τα αναπηρικά αμαξίδια, και ιατροφαρμακευτικό υλικό
 1 κρεβάτι νοσηλείας ΑΜΕΑ
 1 Παλμικό οξύμετρο για τις ανάγκες της Παιδιατρικής
 1 Ηλεκτροκαρδιογράφος για τις ανάγκες της Καρδιολογικής κλινικής
 1 Ηλεκτρική τροχήλατη αναρρόφηση για τις ανάγκες της Μ/Γ κλινικής
 3 στρώματα νοσηλείας για τις ανάγκες της Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής
 3 τηλεοράσεις για τις ανάγκες της Παιδιατρικής κλινικής

 2 κλιματιστικά για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής κλινικής
 30 καθίσματα για τις ανάγκες των Εξωτερικών Ιατρείων
 Χειρουργικά εργαλεία για τις ανάγκες των επειγόντων περιστατικών
Εξοικονόμηση Πόρων
 Εξοικονομήθηκαν πόροι της τάξης των 25.000€ ετησίως από την σύναψη ατομικών συμβάσεων για την
καθαριότητα των χώρων του Γ. Ν. Καστοριάς & ΚΕΦΙΑΠ Άργους Ορεστικού για το έτος 2018  2019
 Εξοικονομήθηκαν πόροι μετά από διαπραγματεύσεις με εταιρία υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου μας το προηγούμενο έτος, 12.000€
 Κατατίθενται αιτήματα προς εξεύρεση πόρων για κάλυψη αναγκών μέσω δωρεάς που αποσκοπούν :
 Στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου κάθε ασθενή και ψηφιοποίηση των φακέλων ασθενών
 στην προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος αρχειοθέτησης και αποθήκευσης εικόνων
(ακτινογραφιών, υπερήχων, αξονικών κτλ) σύστημα PACS, προϋπολογισμού 200.000€
 Στην προμήθεια εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου

3. Ο τρίτος άξονας έδινε βαρύτητα σε έργα υποδομών (ανακαινίσεις κλινικών, τμημάτων, κατασκευές κτλ) προς την εξασφάλιση της ποιοτικής και ασφαλούς επίσκεψης και διαμονής στους χώρους του Νοσοκομείου, καθώς και σε προγράμματα εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ, ΠΔΕ (Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων) αλλά και ιδίων πόρων, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν πιο άμεσες και αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας.
Έργα-Υποδομές-Εξοπλισμός
 Περάτωση του έργου «ENERGY», προγράμματος INTEREG το οποίο αφορούσε αντικατάσταση των φωτιστικών με νέων τελευταίας τεχνολογίας, προς εξοικονόμηση ενέργειας  την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης & διαχείρισης ενέργειας στο κτίριο διοίκησης του Νοσοκομείου

 Ολοκλήρωση της αναμόρφωσης της νέας πτέρυγας της Μ/Γ κλινικής & των ΤΕΠ με σύγχρονες εγκαταστάσεις εξοπλισμό προς βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Έργα-Υποδομές-Εξοπλισμός

 Εκτελέστηκε το έργο «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)», προϋπολογισμού 37.923,37 €, βάση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Νοσοκομείου Καστοριάς, και το Νοσοκομείο απέκτησε υψηλές διαδικτυακές ταχύτητες
 Ολοκληρώνεται μέχρι τέλους Ιουνίου, το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλιακών πάνελ για τη θέρμανση της θεραπευτικής πισίνας και τοπικού συστήματος θέρμανσης για τη θέρμανση χώρου θεραπευτικής πισίνας και φυσιοθεραπείας στο ΚΦΙΑ Καστοριάς» προϋπολογισμού 50.000 €
Έργα σε εξέλιξη
 Το Νοσοκομείο καταθέτει προς χρηματοδότηση, στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, το Έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γ.Ν. Καστοριάς», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 €, με αναμενόμενα αποτελέσματα την μείωση κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης κατά 50%, την μείωση κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης κατά 80% και την μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 25%
 Έχουν εγκριθεί, βάσει Προγραμματικών Συμβάσεων, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Νοσοκομείου Καστοριάς
 1) η εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση συστήματος κεντρικής κεραίας και δικτύου TV και προμήθεια 55 δεκτών TV», προϋπολογισμού 26.000 €
 2) και του έργου «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν. Καστοριάς», με προϋπολογισμό 88.000 €.
 Εκπονείται από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου και θα εκτελεστεί το έργο «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Παθολογικής Κλινικής», ενδεικτικού προϋπολογισμού 517.000 €.
Εξοπλισμός: Εκμεταλλευτήκαμε τα προγράμματα ΕΣΠΑ και εξοπλίσαμε το Νοσοκομείο μας με σύγχρονα μηχανήματα
Από προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020:
 έγινε προμήθεια του εξοπλισμού για την Μαιευτική Κλινική και τα ΤΕΠ, προϋπολογισμού 244.352 €, επίσης ολοκληρώνεται η Τρίτη φάση της προμήθειας, προϋπολογισμού 73.960 €.
 έγινε προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει υπερήχους καρδιολογικό και ακτινολογικό και λοιπό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, προϋπολογισμού 118.126 € και ολοκληρώνεται η επόμενη φάση της προμήθειας, προϋπολογισμού 49.300 €.

Προμήθεια Εξοπλισμού μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Σας παρουσιάζουμε τον εξοπλισμό αναλυτικά:
 Απινιδωτής για την Καρδιολογική κλινική
 Απινιδωτής για τα ΤΕΠ
 Απινιδωτής για την Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική
 Καρδιοτοκογράφος για την Μ/Γ κλινική
 Αναρρόφηση κενού και θύλαστρα για την Μ/Γ κλινική
 Διαθερμία για τα ΤΕΠ
 Αναρρόφηση ηλεκτρική για τα Χειρουργεία
 Ηλεκτροκαρδιογράφος για την Παθολογική κλινική
 Υπέρηχος Γενικής Ιατρικής Ακτινολογικό
 2 Ζυγοί και Ανακινητές Ασκών αίματος για την Αιμοδοσία
 Υπερηχοκαρδιογράφος για την Καρδιολογική
 Φυγόκεντρος 48 θέσεων για το Μικροβιολογικό
 Φυγόκεντρος 48 θέσεων για το Αιμοδοσία
 Φυγόκεντρος 24 θέσεων για το Μικροβιολογικό
 Φυγόκεντρος 24 θέσεων για το Αιμοδοσία
 Ηλεκτροκαρδιογράφος για την Μ/Γ
 Ηλεκτροκαρδιογράφος για τα ΤΕΠ
 Φωτοθεραπεία για την Μ/Γ
 Στήλη Οροφής Αναισθησιολόγου για τα Χειρουργεία
 Στήλη οροφής Χειρουργού για τα Χειρουργεία
 Μονάδα Ανάνηψης Νεογνών για την Μ/Γ
 2 Σκιαλυτικές Λυχνίες για την Μ/Γ
 2 Ανιχνευτές Εμβρυϊκών Παλμών για την Μ/Γ

 Φορείο μεταφοράς ασθενών για τα ΤΕΠ
 Αντλία έγχυσης με σύριγγα για την Μ/Γ
 3 ΜΟΝΙΤΟΡΣ για το τμήμα των ΤΕΠ
 2 Αναισθησιολογικά Συγκροτήματα για το Αναισθησιολογικό Τμήμα
 Κλίβανος Ατμού για την Μ/Γ
 6 Πιεσόμετρα-Οξύμετρα για την Μ/Γ
 Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής για τα Χειρουργεία
 Παλμικό Οξύμετρο για την Μ/Γ

Εξοπλισμός από πόρους του Νοσοκομείου: Επίσης, καλύψαμε ανάγκες σε εξοπλισμό και από πόρους του Νοσοκομείου με κύριο γνώμονα πάντοτε την αναβάθμιση των υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου. Προμηθευτήκαμε με ίδιους πόρους εξοπλισμό προϋπολογισμού 43.425,06 €.
 Διαθλασίμετρο-Κερατόμετρο για το Οφθαλμιατρικό ιατρείο
 Αυτόματο Ηλεκτρονικό Φακόμετρο για το Οφθαλμιατρικό ιατρείο
 Οθόνη Οπτοτύπων για το Οφθαλμιατρικό ιατρείο
 Σχησμοειδής λυχνία για το Οφθαλμιατρικό ιατρείο
 Τονόμετρο Επιπεδώσεως για το Οφθαλμιατρικό ιατρείο
 Εξεταστική καρέκλα για Οφθαλμιατρικό ιατρείο
 Ρεζεκτοσκόπιο για το Ουρολογικό ιατρείο
 Συσκευή ακουομετρίας για το ιατρείο Ω.Ρ.Λ.
 Συσκευή Τυμπανομετρίας για το ιατρείο Ω.Ρ.Λ.
 2 Ηλεκτροκαρδιογράφοι για την Καρδιολογική κλινική
 2 Αεροτρύπανα για τα Χειρουργεία
4. Ο τέταρτος και πολύ σημαντικός για εμάς άξονας, αφορούσε ένα στοίχημα που βάλαμε, από την ανάληψη των καθηκόντων μας, από τότε που διαπιστώσαμε τις σύγχρονες υποδομές που υπήρχαν στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής  Αποκατάστασης του Άργους Ορεστικού και που ουσιαστικά παρέμεναν ανεκμετάλλευτες μόνο σε
πρωινή βάρδια, την 24ωρη λειτουργία του κέντρου. Η πολιτική βούληση του Υπουργείου Υγείας να αναβαθμίσει και να θέσει σε λειτουργία σε όλη τη χώρα σε 24ωρη βάση τα δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, τα χρόνια αιτήματα πολιτών της Περιφερειακής Ενότητάς μας, καθώς και οι άοκνες προσπάθειες των εργαζομένων
του Νοσοκομείου και κυρίως της Τεχνικής Υπηρεσίας μας, υλοποίησαν ένα όραμα μεγάλης σημασίας και αναβάθμισαν τις δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του Νομού μας ακόμη περισσότερο, στηρίζοντας ανθρώπους με προβλήματα αποκατάστασης ώστε να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό.
Ιστορική Αναδρομή του Κέντρου Αποκατάστασης
 Το 1985 με πρωτοβουλία του αείμνηστου ιατρού Μιχαήλ Ζάχου και άλλων παραγόντων, ιδρύεται με Π.Δ. το θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων, με πρόβλεψη 100 κλινών αρχικά.
 Το 1992 με πρωτοβουλία και δωρεάν παραχώρηση του αείμνηστου ιατρού Μιχαήλ Ζάχου το ίδρυμα στεγάζεται στο οίκημα της ιδιωτικής κλινικής του στο Άργος Ορεστικό.
 Το 1996 μετονομάζεται σε Κ.Α.Α.Κ.Κ.Υ ΑμεΑ (Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και
Κοινωνικής Υποστήριξης ατόμων με αναπηρία) Καστοριάς με έδρα το Άργος Ορεστικό.
 Το 1999 θεμελιώνεται το νέο οίκημα σε ιδιόκτητο οικόπεδο, με κρατική επιχορήγηση μέσω ΕΣΠΑ, το 2001 περατώνεται, εγκαινιάζεται και αρχίζει η λειτουργία του στις καινούργιες εγκαταστάσεις.
 Το 2012 το Κ.Α.Α.Κ.Κ.Υ ΑμεΑ (Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και Κοινωνικής
Υποστήριξης ατόμων με αναπηρία) ονομάζεται ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ (Κέντρο Φυσικής Ιατρικής
Αποκατάστασης) με έδρα το Άργος Ορεστικό και περνά στη δικαιοδοσία του Γ. Ν. Καστοριάς, δυνάμει των διατάξεων του Ν.4024/2011
Σκοπός του Κέντρου Αποκατάστασης
 Ο σκοπός του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Άργους Ορεστικού είναι η επίτευξη της παροχής υπηρεσιών
αποκατάστασης στον πάσχοντα πολίτη ώστε να κατευθύνει τη διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με τη βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει τη λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία
παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντος του.
 Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης βρίσκεται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στο οποίο υπάγεται οργανικά και διοικητικά
Ενέργειες για την λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ
 Για την 24ωρη λειτουργία του πραγματοποιήθηκαν:
 Οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να καταστούν όλοι οι χώροι του λειτουργικοί για 24ωρη
χρήση (διαχωρισμός κυκλωμάτων θέρμανσης, εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ στις τουαλέτες,

δημιουργία εγκαταστάσεων για υποστήριξη σίτισης, συντηρήσεις στο κτήριο κ.τ.λ) και η
εγκατάσταση ηλιακών και υποστηρικτικών συστημάτων για την λειτουργία της θεραπευτικής
πισίνας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 60.000€
 Εγκρίθηκε θέση μόνιμου ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης εκτός του Οργανογράμματος
και αναμένεται η πρόσληψή του
 Το Κέντρο καλύπτεται επιστημονικά από Φυσίατρο αλλά και από άλλες απαιτούμενες ειδικότητες
ιατρών του Νοσοκομείου
 Προσλήψεις 15 ατόμων επιστημονικού προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ καθώς και έγκριση
(αναμένεται η πρόσληψη) 9 ατόμων Επικουρικού προσωπικού
 Διευθετήθηκαν θέματα συστέγασης με άλλους φορείς

Παράλληλες Δράσεις: Με κύριο μέλημα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Νοσοκομείο
συμμετέχει σε παράλληλες δράσεις
 Υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Γ.Ν.Καστοριάς και του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύλλογος Όραμα Ελπίδας», σύμφωνα με το οποίο η τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
του ανωτέρω Συλλόγου θα συνεργάζεται με το Νοσοκομείο μας και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο
Ιατρικής Βιοπαθολογίας, προκειμένου να πραγματοποιείται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς που
πάσχουν από σοβαρά αιματολογικά, νεοπλασματικά και γενετικά νοσήματα και χρειάζονται
Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών (Μ.Μ.Ο) ή άλλως Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων
(Μ.Α.Κ.)

Αδύνατα σημεία
 Η στελέχωση του παραρτήματος ΕΚΑΒ στην Καστοριά που πραγματοποιήθηκε την τελευταία
τριετία, δεν ήταν ικανή να λύσει τα προβλήματα μεταφοράς ασθενών του Νοσοκομείου. Απαιτείται
άρτια στελέχωση του για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου
 Η θέση όπου βρίσκεται χτισμένο το νοσοκομείο και ο δρόμος πρόσβασης σε αυτό.
 Η καθημερινή τήρηση γενικών εφημεριών σε συνδυασμό με την έλλειψη ειδικευόμενων ιατρών,
έχει επίπτωση στην καταπόνηση του προσωπικού
 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που χρίζουν εκσυγχρονισμό.

 Δεν υπάρχει επάρκεια χώρων
 Δεν υπάρχουν αίθουσες εκπαίδευσης και συνελεύσεων για το ιατρικό και λοιπό προσωπικό.
 Σημαντικές ελλείψεις σε βοηθητικούς χώρους
Στόχοι
 Η προγραμματισμένη Αναμόρφωση της Παθολογικής κλινικής
 Η άμεση έναρξη λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ στην περιοχή μας (υπάρχει υποδομή-εξοπλισμένος
οικίσκος- στο Νοσοκομείο και αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού για τη στελέχωση)
 Τακτικές επικαιροποιήσεις & ασκήσεις επί των επιχειρησιακών σχεδίων εκτάκτων αναγκών.
Επιμέρους τυχόν αναγκαίες ενέργειες προς βελτίωση ετοιμότητας
 Ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη στελέχωση και επανεξέταση της οργανωτικής δομής του
ανθρωπίνου δυναμικού προς βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και ακόμη καλύτερης
εξυπηρέτησης του κοινού.
 Βέλτιστη αξιοποίηση των παρεχόμενων οικονομικών πόρων και δράσεις εξοικονόμησης
 Ενεργειακή & Πληροφοριακή αναβάθμιση μέσω ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ και δημοσίων
Επενδύσεων προς εξοικονόμηση δημοσίων πόρων και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Διαρκής
επαγρύπνηση για επωφελή προγράμματα ΕΣΠΑ & ΠΔΕ
 Εγκατάσταση του απεικονιστικού υποσυστήματος (RIS_PACS) και την διασύνδεση με το HIS με το
οποίο θα υπάρχει άμεση ηλεκτρονική συνεργασία με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία ενώ το
Νοσοκομείο θα έχει αποθηκευμένο σε ψηφιακή μορφή τον όγκο των εξετάσεων που θα
διενεργούνται και θα αποθηκεύονται σε μορφή DICOM (Θα πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση
δημοσίων πόρων περίπου 50.000€ ετησίως)
 Εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής ηλεκτρονικού ιατρονοσηλευτικού φακέλου
 Βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας του Νοσοκομείου και τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος
της ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου (αγροτεμάχια) με δικαστικές ενέργειες, προκειμένου να
εξοικονομηθούν πόροι.
 Έμφαση στην βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού
 Ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην Εκπαίδευση & κατάρτιση ανθρωπίνου δυναμικού μέσω
παρακολούθησης σεμιναρίων και συνεδρίων
 Μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών

 Προμήθεια εξοπλισμού μέσω δωρεών

Σας παρουσιάζουμε το έργο της Διοίκησης για την τριετία συνοπτικά
 Ικανοποιητική στελέχωση του Νοσοκομείου σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό βάσει του οποίου επιτυγχάνεται η εύρυθμη 24ωρη λειτουργία του, καθώς και η
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες
 24ωρη λειτουργία και με κλειστού τύπου νοσηλεία του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής &
Αποκατάστασης του Άργους Ορεστικού, όπου θα εξυπηρετούνται πλέον οι πολίτες για
προβλήματα αποκατάστασης, ενώ θα ενισχύονται για την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.
 Προγραμματισμός για Αναμόρφωση των χώρων της Παθολογικής κλινικής μέσω της
ανεύρεσης του μεγαλύτερου μέρους των πόρων που απαιτείται
 Αναμορφωμένη Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική, η οποία προσφέρει αναβαθμισμένες
υπηρεσίες υγείας στους πολίτες και αριθμεί τέσσερις γιατρούς.
 Αναμορφωμένο τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο στελεχώθηκε με δύο μόνιμους
ιατρούς, ενώ αναμένεται η επαναπροκήρυξη για δύο ακόμη μόνιμους γιατρούς. (Από τις θέσεις
αυτές οι 3 εγκρίθηκαν επιπλέον του Οργανογράμματος)
 Αναβαθμισμένη-μετά τη δωρεά των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,
στην οποία υπηρετούν 3 γιατροί και λειτουργεί πλέον και 3 η βάρδια.
 Άμεση αντιμετώπιση χειρουργικών περιστατικών με μικρούς χρόνους αναμονής μέσω της
λίστας χειρουργείου. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ισότιμα και χωρίς διακρίσεις για
όλους τους πολίτες
 Λειτουργία της Καρδιολογικής κλινικής με 3 μόνιμους γιατρούς (Στην Καρδιολογική κλινική
μας υπάρχει ΜΑΦ –Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας)
 Λειτουργία Ορθοπεδικής κλινικής με δυο μόνιμους γιατρούς και έναν Επικουρικό- Λειτουργία
και 2ου εξωτερικού Ορθοπεδικού ιατρείου
 Λειτουργία Αναισθησιολογικού τμήματος με 3 μόνιμους γιατρούς
 Λειτουργία της Παιδιατρικής κλινικής με δυο μόνιμους γιατρούς και μια Επικουρικό
 Λειτουργία Ακτινολογικού τμήματος με 3 μόνιμους γιατρούς και προγραμματισμός του για
περαιτέρω στελέχωση ώστε να μειωθούν περισσότερο οι χρόνοι αναμονής και να
πραγματοποιείται ακόμη μεγαλύτερη χρήση του Αξονικού & του Μαστογράφου

 Λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου Νευρολογίας, μετά από πρόσληψη μόνιμου ιατρού
 Λειτουργία εξωτερικού ιατρείου Οφθαλμολογίας, με προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
από ίδιους πόρους και πρόσληψη επικουρικού γιατρού. Επίκειται πρόσληψη μόνιμου ιατρού
Οφθαλμολογίας, ο οποίος θα διενεργεί και επεμβάσεις
 Λειτουργία του διαβητολογικού ιατρείου
 Λειτουργία του αντιυπερτασικού ιατρείου από 1 Σεπτεμβρίου 2019
 Σταδιακή αναβάθμιση σε έργα και υποδομές
 Σταδιακός εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και τακτική συντήρησή του, που
συντελούν στην άμεση και αξιόπιστη αντιμετώπιση των περιστατικών.
 Υπερκάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε αίμα και παράγωγα του, με την συνδρομή των
αιμοδοτικών Συλλόγων και του στρατού και η διάθεση του πλεονάσματος σε άλλα Νοσοκομεία
για την κάλυψη των αναγκών τους.
 Αποτελεσματικό σύστημα κατανομής σε άλλες κλινικές («φιλοξενίες») των παθολογικών
περιστατικών, προκειμένου να μην υπάρχουν νοσηλευόμενοι στους διαδρόμους.
 Αποτελεσματική λειτουργία του γραφείου προάσπισης δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας
 Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικών ραντεβού (αρχικά για 5 Εξωτερικά ιατρεία) για την
διευκόλυνση, άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου με στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη.
 Εγκαταστάθηκε δίκτυο οπτικών ινών που εξυπηρετεί, την αναβάθμιση των ταχυτήτων
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου, με στόχο την βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (αναβάθμιση
τηλεφωνικού κέντρου)
 Αναμορφωμένη Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
 Υλοποιήθηκε Επιστημονική Διημερίδα με θέμα “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”
 Αναβάθμιση στις διοικητικές υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από τις αρχές
του 2017
 Εξωτερικός και Εσωτερικός ευπρεπισμός του Νοσοκομείου με τη συνδρομή του Δήμου
Καστοριάς (καθαρισμός φρεατίων, κοπή δέντρων, βάψιμο κτλ)
 Ευπρεπισμός του Νοσοκομείου με βάψιμο εσωτερικών χώρων.
 Με εντολή του Υπουργείου Υγείας έγινε διαγραφή των χρεών προς το νοσοκομείο, 309
ανασφάλιστων συμπολιτών μας που είχαν βεβαιωθεί στην εφορία κατά την τελευταία δεκαετία
ύψους 95.922,41 ευρώ.

 Κάλυψη όλων των ανασφάλιστων συμπολιτών μας με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου
Υγείας (ν. 4368/2016) για ελεύθερη πρόσβαση και δωρεάν παροχή υπηρεσιών εκτός από
ασθενείς που δεν έχουν ΑΜΚΑ και δεν είναι πρόσφυγες
 Ευχαριστημένοι πολίτες από την παροχή των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, με δείκτη τις
συχνές ευχαριστήριες επιστολές και τη μείωση στο ελάχιστο των παραπόνων.

Κλείνοντας και τον φετινό απολογισμό θα ήθελα να ευχαριστήσω, καταρχάς, το ιατρικό προσωπικό του
Νοσοκομείου μας για το οποίο είμαστε υπερήφανοι αφού παραλαμβάνουμε αρκετά συχνά ευχαριστήρια από
τον κόσμο, διότι αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με επαγγελματισμό, ανθρωπιά και αυταπάρνηση. Τους
ακούραστους και αποτελεσματικούς νοσηλευτές μας που άγρυπνα φροντίζουν την περίθαλψη των πολιτών,
καθώς και όλο το παραϊατρικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό που με την συλλογική τους
προσπάθεια, τίθενται στην υπηρεσία και εξυπηρέτηση του πολίτη. Επίσης, να ευχαριστήσω το Υπουργείο
Υγείας και την υφυπουργό κ. Τελιγιορίδου Ολυμπία για την αμέριστη υποστήριξη, τον Διοικητή και τους
Υποδιοικητές της 3 ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Κίρκο Γεώργιο, Γαβριηλίδη Αγάπιο και Παπαδόπουλο
Παύλο, για την άριστη συνεργασία μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για την συμπαράσταση
και ομόφωνη στήριξη του προς τον σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων του Νοσοκομείου, καθώς και
τους Δ/ντές και προϊσταμένους των τμημάτων. Ευχαριστώ ακόμη από καρδιάς όλους τους φορείς και τις
υπηρεσίες του Νομού, με τις οποίες έχουμε άψογη συνεργασία και οι οποίες συμβάλλουν στην εύρυθμη
λειτουργία του Νοσοκομείου. Τέλος, ευχαριστώ τους αιμοδοτικούς Συλλόγους και τον στρατό, που
συνδράμουν στην υπερκάλυψη των αναγκών αίματος και παραγώγων του, αλλά και όλους τους Συλλόγους
και πολίτες που στέκονται δίπλα μας με δωρεές στηρίζοντας την προσπάθειά μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κοινοποίηση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.