Κοντά στον 9ο Μαθητικό φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας η Ενέργεια για τον Δήμο Καστοριάς

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας το 9 ο Μαθητικό Φεστιβάλ
Ψηφιακής Δημιουργίας, που παρακολούθησαν οι Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του
Δημοτικής Κίνησης «Ενέργεια για τον Δήμο Καστοριάς». Το Φεστιβάλ είχε την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής
Μακεδονίας και σκοπό να ενημερώσει για τις δυνατότητες που θα προσφέρει η ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών μέσω της ψηφιακής εποχής στις εκπαιδευτικές βαθμίδες και σε άλλους
τομείς του Νομού Καστοριάς.