ΣΟΚ στην Καλαμαριά: Νεκρή 63χρονη μέσα σε λίμνη αίματος

ÈáíÜóéìïò ôñáõìáôéóìüò 11÷ñïíïõ ìáèçôÞ óôï ðñïáýëéï ôïõ 6ïõ Äçìïôéêüõ Ó÷ïëåßïõ Á÷áñíþí áðü áäÝóðïôç óöáßñá êáôá ôçí äéÜñêåéá ó÷ïëéêÞò ãéïñôÞò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Νεκρή σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς βρέθηκε σήμερα το πρωί μία 63χρονη γυναίκα.

Περισσότερα σε λίγο