Κοινοποίηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έρχεται η νέα προκήρυξη για την Εξισωτική Αποζημίωση
Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων αγροτών, το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι το επόμενο διάστημα  θα
προκηρυχθεί το Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά
ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα», γνωστό ως «Εξισωτική Αποζημίωση», με βάση τη
νέα οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών.
Παράλληλα, με την υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (δηλώσεων ΟΣΔΕ) οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν ανήκουν στις νέες μειονεκτικές περιοχές,
έτσι ώστε να συμπληρώσουν το απαραίτητο πεδίο στην αίτηση και να καταθέσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι θα εξακολουθήσουν να είναι δικαιούχοι εξισωτικής
αποζημίωσης όσοι μένουν εκτός επιλεξιμότητας λόγω της νέας οριοθέτησης, για δύο
ακόμα χρόνια, που είναι η μεταβατική περίοδος. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, για το
2019 θα δικαιούνται μειωμένη εξισωτική αποζημίωση κατά 20% και για το 2020
μειωμένη κατά 50%, οπότε και εκείνοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το αντίστοιχο
πεδίο για τα δύο αυτά έτη.
Τονίζεται, επιπλέον ότι ο χάρτης με τις ορεινές περιοχές δεν έχει αλλάξει και,
επομένως, ούτε οι επιλέξιμοι δικαιούχοι ενίσχυσης.

Πιο αναλυτικά, το Μέτρο 13 θα αποτελείται στη νέα προκήρυξη από τα εξής
Υπομέτρα:

13.1: Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
Το υποµέτρο εφαρµόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως ορεινές
µε βάση την Οδηγία του Συµβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020
13.2: Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς
περιορισµούς εκτός των ορεινών
α) Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς
που προκαλούνται από δυσχερείς κλιµατολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή

2
συνδυασµό τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013
και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 µετά την νέα οριοθέτηση
β) Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές παρέµβασης εκτός των περιοχών των
Υπομέτρων 13.1, 13.2α και 13.3, οι οποίες ήταν επιλέξιµες [βάσει του άρθρου 36
στοιχείο α) σηµείο ii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005], κατά την περίοδο
προγραµµατισµού 2007-2013 (περιοχές που εντάσσονταν στο Υποµέτρο 13.2 πριν τη
νέα οριοθέτηση).
13.3: Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς
περιορισµούς εκτός των ορεινών
Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές µε ειδικούς περιορισµούς, παραµεθόριες και
νησιωτικές περιοχές, όπου είναι απαραίτητη η διατήρηση της υπαίθρου και η µη
εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 µετά τη νέα οριοθέτηση.
Ύψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση έχει την µορφή ετήσιων πληρωµών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην
οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των επιλέξιμων περιοχών και
καθορίζεται εντός της σχετικής Υπουργικής Απόφασης περί «Εφαρµογής του
Μέτρου 13» όπως κάθε φορά ισχύει. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την
έκταση της εκµετάλλευσης, το οποίο µετά τα 20 εκτάρια (ha) µειώνεται προοδευτικά
ως ακολούθως:
 Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το
100% της ενίσχυσης
 Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 20 ha έως και 25
ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης
 Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 25 ha έως και 30
ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης
 Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν
χορηγείται ενίσχυση.
Το ανώτατο όριο των επιλέξιµων εκταρίων για την καταβολή ενίσχυσης ορίζεται ανά
υποµέτρο.
Περισσότερες πληροφορίες  εδώ

Κοινοποίηση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.