Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Εγκρίθηκε η έναρξη του Φράγματος Νεστορίου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΠΑΑΤ σύσκεψη για το φράγμα Νεστορίου.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ η Υφυπουργός κ.
Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο Γ.Γ. κ. Χαράλαμπος Κασίμης, από την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας, ο περιφερειάρχης κ. Θ. Καρυπίδης , ο αντιπεριφερειάρχης
κ. Σ. Αδαμόπουλος, η ανάδοχος εταιρία ΑΚΤΩΡ και υπηρεσιακοί παράγοντες
του Υπουργείου και της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.

Αποφασίστηκε η επίβλεψη του έργου να γίνει από την κεντρική τεχνική
υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ με την συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών της έδρας της
περιφέρειας. Μ ε την απόφαση αυτή συμφώνησε η ανάδοχος εταιρία ώστε να
ξεκινήσει άμεσα η έναρξη των εργασιών.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του
έργου, που θα αρδεύσει 72.000 στρέμματα και θα δώσει πνοή στην Π.Ε.
Καστοριάς και ιδιαίτερα στον αγροτικό κόσμο της περιοχής , προέβει στις
απαραίτητες ενέργειες προς επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν
διαχρονικά.

Επιπλέον με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εγκρίθηκε
το αποτέλεσμα διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης για το
Αρδευτικό Δίκτυο Νεστορίου, που είναι απαραίτητο για την πλήρη λειτουργική
ολοκλήρωση του φράγματος Νεστορίου.