Ξεκίνησαν οι εκπτώσεις

Στο παραπάνω πλαίσιο , οι ενδιάμεσες εκπτώσεις θα ξεκινήσουν σήμερα Πέμπτη 2 Μαΐου και θα λήξουν την Τετάρτη 15 Μαΐου.  Προαιρετικά , τα καταστήματα κάθε είδους μπορούν να
λειτουργήσουν την Κυριακή 5 Μαΐου 2019.  Η λειτουργία επιτρέπεται την συγκεκριμένη
Κυριακή από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 2224/1994).