Συνάντηση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού με τον Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ õðïõñãïý Õãåßáò ÁíäñÝá Îáíèïý, ãéá ôç óôåëÝ÷ùóç ôùí Ôïðéêþí ÏìÜäùí Õãåßáò (ÔÏÌÕ) ôçò ÐñùôïâÜèìéáò Öñïíôßäáò Õãåßáò. ôçí Ôñßôç 19 Óåðôåìâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού στη Δυτική Μακεδονία
την Πέμπτη 18 Απριλίου, ο Υπουργός θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη στις 12:30 μ.μ. στο γραφείο του Περιφερειάρχη, στη
ΖΕΠ Κοζάνης, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.