Στην ατζέντα της Υποψήφιας Δημάρχου Καστοριάς κα Κατερίνας Σπύρου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Στα πλαίσια της ατζέντας των προγραμματισμένων επισκέψεων της σε φορείς και παράγοντες του Δήμου Καστοριάς, η Υποψήφια Δήμαρχος της Δημοτικής
Κίνησης «Ενέργεια για τον Δήμο Καστοριάς» κα Κατερίνα Σπύρου, συνοδευόμενη από τον Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κο Εμμανουήλ Κομπογιάννη, συναντήθηκε με
τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κο Κωνσταντίνο Τσαλίκη, τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Μακεδονίας,κο Απόστολο Τοψή και μέλη του Δ.Σ. Στην συνάντηση το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην άμεση παραχώρηση οικοπέδου για την μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος σε νέες
κτιριακές εγκαταστάσεις.