Πρόγραμμα της 44ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας

Πέμπτη 2 Μαΐου 2019
Ώρες Λειτουργίας 10:00 – 18:30
FASHION GALA SHOW στο Κλειστό Γυμναστήριο Ο.Α.Κ.Α. Καστοριάς – Περιοχή Χλόη
(20:00 Προσέλευση – 20:30 Έναρξη)

Παρασκευή 3 Μαΐου 2019
Ώρες Λειτουργίας 10:00 – 19:00
18:00 Ενημερωτική Εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας σε
συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας, με θέματα:
1. FURMARK
2. Kτίζοντας μια στρατηγική βιωσιμότητας για τη βιομηχανία γουνοποιίας.
Ομιλητής : Paul Stockall
Διευθυντής Προτύπων & Αειφόρου Ανάπτυξης Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας

Σάββατο 4 Μαΐου 2019
Ώρες Λειτουργίας 10:00 – 19:00

Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Ώρες Λειτουργίας 10:00 – 19:00