Καστοριά: Διακοπή Υδροδότησης

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 02/05/2019 θα σημειωθεί
διακοπή υδροδότησης στην υψηλή ζώνη της πόλης της Καστοριάς κατά τις ώρες
12:45 μμ έως 15:00 μμ λόγω βλάβης κεντρικού αγωγού ύδρευσης επί της οδού
Υψηλάντη.
Παρακαλούμε όπως η παρούσα ανακοινώνεται τακτικά για την ενημέρωση του
κοινού.
Ζητούμε την κατανόηση σας.