Διακοπή Ύδρευσης στο Άργος Ορεστικό

Προγραμματισμένη διακοπή ύδρευσης στην πόλη του Άργους
Ορεστικού για την επισκευή βλαβών τη Δευτέρα 10/06/2019

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει ότι τη Δευτέρα
10/06/2019 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή ύδρευσης σε όλη την
πόλη, προκειμένου να επισκευαστούν βλάβες που έχουν προκύψει το
προηγούμενο διάστημα σε διάφορα τμήματα του δικτύου (κεντρική
πλατεία – επιμέρους γειτονιές).
Η διακοπή ύδρευσης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από τις 8:00 έως
τις 14:00.