Κοινοποίηση
Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/2010)
2.    Τις διατάξεις του Π.Δ.26/2012  (ΦΕΚ 57 τ.Α΄/15-3-2012), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
3.    Την αριθ21/19/4/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Εκλογικοί Κατάλογοι και καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Περιφερειακών,δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019»
4.    To υπ’ αριθμ.38/2019 Προεδρικό Διάταγμα «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε
Α)Καθορίζουμε τα Εκλογικά Τμήματα και τα Καταστήματα Ψηφοφορίας των Δήμων και των Κοινοτήτων της Εκλογικής Περιφέρειας του Νομού Καστοριάς, στα οποία θα ασκήσουν οι εκλογείς, το Εκλογικό τους δικαίωμα κατά την διενέργεια των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών Μαΐου 2019,ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ & ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΥΓΗΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΣΙΔΕΡΟΥΛΑ
Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αυγής
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΟΦΙΑ
Μορφωτικό Κέντρο Κορομηλιάς
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΟΦΙΑ
Μορφωτικό Κέντρο Κορομηλιάς
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΗΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ
Παιδικός Σταθμός
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΗΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ
Παιδικός Σταθμός
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΗΣ Από : ΝΑΒΑΚΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ – ΕΡΜΙΟΝΗ
Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Λεύκης
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΗΣ Από : ΝΑΒΑΚΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ – ΕΡΜΙΟΝΗ
Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Λεύκης
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΑΝΙΑΚΩΝ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΖΗΣΗ – ΣΟΦΙΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΑΝΙΑΚΩΝ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΖΗΣΗ – ΣΟΦΙΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΑΝΙΑΚΩΝ Από : ΖΗΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΑΝΙΑΚΩΝ Από : ΖΗΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΑΝΙΑΚΩΝ α) Από : ΜΑΝΩΛΗΣ – ΗΛΙΑΣ
Εως : ΠΑΥΛΑΚΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΑΝΙΑΚΩΝ Από : ΜΑΝΩΛΗΣ – ΗΛΙΑΣ
Εως : ΠΑΥΛΑΚΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΑΝΙΑΚΩΝ Από : ΠΑΥΛΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΑΝΙΑΚΩΝ Από : ΠΑΥΛΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ Από : ΑΒΝΤΥΛΛΑΡΙ – ΡΕΣΜΙΚΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ Από : ΑΒΝΤΥΛΛΑΡΙ – ΡΕΣΜΙΚΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ – ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
10Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΝΝΑ
Εως : ΝΤΟΥΡΟΥΤΛΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
10Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΝΝΑ
Εως : ΝΤΟΥΡΟΥΤΛΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
11Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Από : ΞΑΝΘΗ – ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
11Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Από : ΞΑΝΘΗ – ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
12 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
ΥΨΗΛΟΥ
Από : ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΨΗΛΟΥ
13Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΤΣΑΚΩΝΗΣ Από : ΑΔΑΜΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΦΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΑΚΩΝΗΣ
13Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΤΣΑΚΩΝΗΣ Από : ΑΔΑΜΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΦΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΑΚΩΝΗΣ
14Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
14Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
15Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ – ΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
15Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ – ΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
16Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ – ΦΩΤΙΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΙΑΣ
16Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ – ΦΩΤΙΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΙΑΣ
17Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ Από : ΑΓΓΟΡΟΥΔΗ – ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΜΠΕΖΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ
17Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ Από : ΑΓΓΟΡΟΥΔΗ – ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΜΠΕΖΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ
18Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ Από : ΜΠΕΡΤΣΟΣ – ΠΕΤΡΟΣ
Εως : ΧΕΛΝΤ – ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ
18Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ Από : ΜΠΕΡΤΣΟΣ – ΠΕΤΡΟΣ
Εως : ΧΕΛΝΤ – ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ
19Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΟΡΗΣΟΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
19Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΟΡΗΣΟΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
20Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΟΡΗΣΟΣ Από : ΚΟΛΛΑΡΑ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΟΥ – ΦΡΟΣΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
20Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΟΡΗΣΟΣ Από : ΚΟΛΛΑΡΑ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΟΥ – ΦΡΟΣΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
21Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΟΡΗΣΟΣ Από : ΠΟΔΑΡΑΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
21Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΟΡΗΣΟΣ Από : ΠΟΔΑΡΑΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
22Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΛΙΘΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΦΙΛΑΡΕΤΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΛΙΘΙΑΣ
22Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΛΙΘΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΦΙΛΑΡΕΤΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΛΙΘΙΑΣ
23Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
23Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
24Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ α) Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΧΙΝΤΣΟΝ – ΓΚΡΕΤΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
24Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΧΙΝΤΣΟΝ – ΓΚΡΕΤΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
25 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Από : ΑΓΓΕΛΚΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΠΕΤΡΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
26 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ
Από : ΑΓΑΠΙΔΟΥ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ – ΕΛΕΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
27 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΟΞΥΑΣ Από : ΑΛΑΙΝΟΥ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΤΣΙΑΛΜΑΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Κ.Ε.Φ.Ο. ΟΞΥΑΣ
28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΑΔΗΣ – ΚΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ
29 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΛΕΞΙΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
30Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΤΟΙΧΙΟΥ α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΝΤΡΟΠ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
30Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΤΟΙΧΙΟΥ α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΝΤΡΟΠ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
31Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΤΟΙΧΙΟΥ Από : ΠΑΛΑΣΣΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
31Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΤΟΙΧΙΟΥ Από : ΠΑΛΑΣΣΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
32Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) Από : ΑΒΕΛΛΑ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ και β) οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις  στρατιωτικών  1. της 4028 Στρατιωτικής Μονάδας                           2. της 4035 στρατιωτικής μονάδας                                     3. 4029 στρατιωτικής μονάδας..
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ          ( Μανωλάκη 38)
32Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) Από : ΑΒΕΛΛΑ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ και β) οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις  στρατιωτικών  1. της 4028 Στρατιωτικής Μονάδας                           2. της 4035 στρατιωτικής μονάδας                                     3. 4029 στρατιωτικής μονάδας..
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ          ( Μανωλάκη 38)
33Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από :  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΒΛΑΧΑΚΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ          ( Μανωλάκη 38)
33Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΒΛΑΧΑΚΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ          ( Μανωλάκη 38)
34Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ          ( Μανωλάκη 38)
34Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ          ( Μανωλάκη 38)
35Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΓΗΛΑΛΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΓΟΥΣΙΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αγίου Μηνά 27)
35Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΓΗΛΑΛΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΓΟΥΣΙΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αγίου Μηνά 27)
36Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΓΡΑΒΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΔΙΤΣΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αγίου Μηνά 27)
36Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΓΡΑΒΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΔΙΤΣΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αγίου Μηνά 27)
37Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΔΟΒΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΖΕΡΜΑΣ – ΘΩΜΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αγίου Μηνά 27)
37Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΔΟΒΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΖΕΡΜΑΣ – ΘΩΜΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αγίου Μηνά 27)
38Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΖΗΔΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ – ΡΑΝΤΜΙΛΑ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Χριστοπούλου 47)
38Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΖΗΔΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ – ΡΑΝΤΜΙΛΑ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Χριστοπούλου 47)
39Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΙΓΝΑΤΟΒ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Χριστοπούλου 47)
39Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΙΓΝΑΤΟΒ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Χριστοπούλου 47)
40Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ – ΑΓΑΠΙΟΣ
Εως : ΚΕΝΤΡΑΣ – ΘΩΜΑΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Χριστοπούλου 47)
40Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ – ΑΓΑΠΙΟΣ
Εως : ΚΕΝΤΡΑΣ – ΘΩΜΑΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Χριστοπούλου 47)
41Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΚΕΝΤΡΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΚΟΣΚΟΣΙΔΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (Μεγ. Αλεξάνδρου 13)
41Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΚΕΝΤΡΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΚΟΣΚΟΣΙΔΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (Μεγ. Αλεξάνδρου 13)
42Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) Από : ΚΟΣΜΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΡΟΜΥΔΑΣ – ΠΕΤΡΟΣ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (Μεγ. Αλεξάνδρου 13)
42Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΚΟΣΜΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΡΟΜΥΔΑΣ – ΠΕΤΡΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (Μεγ. Αλεξάνδρου 13)
43Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) Από : ΚΤΕΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΛΑΜΠΡΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (Μεγ. Αλεξάνδρου 13)
43Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) Από : ΚΤΕΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΛΑΜΠΡΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (Μεγ. Αλεξάνδρου 13)
44Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) Από : ΛΑΟΥΜΤΖΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ εως ΜΑΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          B) Oι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις των  Στρατιωτικών                             1. Αστυνομικού Τμήματος Καστοριάς                                 2. Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας                         3. Τροχαίας Καστοριάς                      4. Αστυνομικής Δ/νσης Καστοριάς                          5. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ζαλόγγου 9 ΛΥΒ)
44Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) Από : ΛΑΟΥΜΤΖΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ εως ΜΑΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          B) Oι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις των  Στρατιωτικών                             1. Αστυνομικού Τμήματος Καστοριάς                                 2. Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας                         3. Τροχαίας Καστοριάς                      4. Αστυνομικής Δ/νσης Καστοριάς                          5. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ζαλόγγου 9 ΛΥΒ)
45Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΜΑΛΕΓΓΑΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ – ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ζαλόγγου 9 ΛΥΒ)
45Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΜΑΛΕΓΓΑΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ – ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ζαλόγγου 9 ΛΥΒ)
46Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΜΟΥΧΑΡΕΜΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ζαλόγγου 9 ΛΥΒ)
46Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΜΟΥΧΑΡΕΜΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ζαλόγγου 9 ΛΥΒ)
47Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΜΠΑΓΓΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αλε.Παπάγου 18-Καλλιθέα)
47Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΜΠΑΓΓΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αλεξ. Παπάγου 18-Καλλιθέα)
48Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΜΥΓΔΑΚΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αλε.Παπάγου 18-Καλλιθέα)
48Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΜΥΓΔΑΚΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αλε.Παπάγου 18-Καλλιθέα)
49Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΝΤΟΓΚΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αλε.Παπάγου 18-Καλλιθέα)
49Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΝΤΟΓΚΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αλε.Παπάγου 18-Καλλιθέα)
50Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΒΙΟΛΕΤΑ
Εως : ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Πλατεία Ντολτσού)
50Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΒΙΟΛΕΤΑ
Εως : ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Πλατεία Ντολτσού)
51Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΠΙΠΛΙΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΑ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Πλατεία Ντολτσού)
51Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΠΙΠΛΙΟΥ – ΘΕΟΦΑΝΙΑ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Πλατεία Ντολτσού)
52Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΠΙΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΡΟΥΒΑΣ – ΠΕΤΡΟΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Πλατεία Ντολτσού)
52Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΠΙΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΡΟΥΒΑΣ – ΠΕΤΡΟΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Πλατεία Ντολτσού)
53Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΡΟΥΓΚΑΤΣΟΥ – ΕΥΘΑΛΙΑ
Εως : ΣΙΟΛΔΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Περιοχή Χλόης)
53Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΡΟΥΓΚΑΤΣΟΥ – ΕΥΘΑΛΙΑ
Εως : ΣΙΟΛΔΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Περιοχή Χλόης)
54Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΣΙΟΛΙΔΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΕΤΡΟΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Περιοχή Χλόης)
54Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΣΙΟΛΙΔΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΕΤΡΟΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Περιοχή Χλόης)
55Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΤΖΑΤΖΗ – ΕΙΡΗΝΗ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Περιοχή Χλόης)
55Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΤΖΑΤΖΗ – ΕΙΡΗΝΗ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Περιοχή Χλόης)
56Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ – ΣΟΦΙΑ
Εως : ΤΡΑΝΤΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ                (Αγίας Βαρβάρας 15)
56Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ – ΣΟΦΙΑ
Εως : ΤΡΑΝΤΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ                (Αγίας Βαρβάρας 15)
57Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΤΡΑΣΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΤΣΙΝΤΖΙΦΑΣ – ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ                (Αγίας Βαρβάρας 15)
57Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΤΡΑΣΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΤΣΙΝΤΖΙΦΑΣ – ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ                (Αγίας Βαρβάρας 15)
58Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΤΣΙΟΓΚΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΙΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Περιοχή ΛΥΒ)
58Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΤΣΙΟΓΚΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΙΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Περιοχή ΛΥΒ)
59Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΧΑΔΟΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΟΠΥΛΟΥ – ΘΩΜΑΙΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Περιοχή ΛΥΒ)
59Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Από : ΧΑΔΟΛΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΟΠΥΛΟΥ – ΘΩΜΑΙΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Περιοχή ΛΥΒ)
60Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΡΙ
Από : ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΛΙΑΡΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
60Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΡΙ
Από : ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΛΙΑΡΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
61 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΣΚΕΠΟΣ
Από : ΑΛΕΞΙΟΥ – ΑΓΑΠΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΜΑΓΚΑΣ – ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ
62Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ Από : ΑΛΕΞΙΟΥ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ – ΖΩΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
62Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ Από : ΑΛΕΞΙΟΥ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ – ΖΩΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
63Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛ – ΒΕΡΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ – ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ
63Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛ – ΒΕΡΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ – ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ
64Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΩΤΤΑΣ – ΠΕΤΡΟΣ
ΚΕΠ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ “ΤΣΙΟΥΛΗ” ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
64Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΩΤΤΑΣ – ΠΕΤΡΟΣ
ΚΕΠ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ “ΤΣΙΟΥΛΗ” ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
65Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Από : ΛΕΣΣΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΠΕΤΡΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
65Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Από : ΛΕΣΣΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΠΕΤΡΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
66 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
67Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΓΑΒΡΟΥ Από :Α) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΑΝΗ                               και β) οι εγγεγραμμένοι στην Κατάσταση Εκλογέων Στρατιωτικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
67Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΓΑΒΡΟΥ Από :Α) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΑΝΗ                               και β) οι εγγεγραμμένοι στην Κατάσταση Εκλογέων Στρατιωτικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
68Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΛΕΚΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΙΔΕΡΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
68Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΛΕΚΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΙΔΕΡΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
69 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΜΕΛΑ Από : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΑΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΑ
70 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΧΑΛΑΡΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΡΑΣ
71 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
72 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ Από : ΑΝΔΡΕΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
73Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΔΙΣΠΗΛΙΟ Από : ΑΘΑΝΑΤΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΠΟΥΣΗ – ΜΑΡΙΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ
73Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΔΙΣΠΗΛΙΟ Από : ΑΘΑΝΑΤΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΠΟΥΣΗ – ΜΑΡΙΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ
74Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΔΙΣΠΗΛΙΟ α) Από : ΝΑΖΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΑΣ – ΜΙΧΑΗΛ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ
74Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΔΙΣΠΗΛΙΟ α) Από : ΝΑΖΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΑΣ – ΜΙΧΑΗΛ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ
75Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΝΑΟΥΜΑ
Εως : ΚΥΡΚΩΤΣΟΓΛΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
75Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΝΑΟΥΜΑ
Εως : ΚΥΡΚΩΤΣΟΓΛΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
76Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ Από : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΠΕΤΡΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
76Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ Από : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΠΕΤΡΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
77Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ α) Από : ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
77Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ α) Από : ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
78Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ Από : ΑΓΓΕΛΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΜΗΤΣΑΝΗ – ΕΥΔΟΚΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
78Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ Από : ΑΓΓΕΛΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΜΗΤΣΑΝΗ – ΕΥΔΟΚΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
79Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ Από : ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΑΛΤΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
79Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ Από : ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΑΛΤΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
80Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΖΓΚΟΥΡΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
80Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΖΓΚΟΥΡΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
81Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Από :α) ΖΕΛΙΔΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΟΧΛΙΑΔΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ                         και β) οι εγγεγραμμένοι στην Κατάσταση εκλογέων  Στρατιωτικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
81Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Από :α) ΖΕΛΙΔΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΟΧΛΙΑΔΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ                         και β) οι εγγεγραμμένοι στην Κατάσταση εκλογέων  Στρατιωτικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
82Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΚΡΙΤΣΙΛΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΣΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
82Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΚΡΙΤΣΙΛΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΣΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
83Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΝΑΟΥΜ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΣΕΤΣΙΔΟΥ – ΦΩΤΕΙΝΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
83Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΝΑΟΥΜ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΣΕΤΣΙΔΟΥ – ΦΩΤΕΙΝΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
84Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ α) Από : ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΩ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
84Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΩ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
85 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΥΦΤΑΡΑΙ – ΦΑΤΙΟΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΚΥΝΘΟΥΣ
86Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
α) Από : ΝΑΚΟΥ – ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
86Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
Από : ΝΑΚΟΥ – ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
87 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
88Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ – ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
88Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ – ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
89Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΩΥΣΙΔΟΥ – ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
89Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΩΥΣΙΔΟΥ – ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
90Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ – ΟΛΓΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΣΤΕΛΛΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
90Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ – ΟΛΓΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΣΤΕΛΛΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
91Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΟΙΝΟΗΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΗΛΙΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
91Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΟΙΝΟΗΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΗΛΙΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
92Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΟΙΝΟΗΣ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
92Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΟΙΝΟΗΣ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
93Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΠΤΕΡΙΑΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΣΟΦΙΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
93Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΠΤΕΡΙΑΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΣΟΦΙΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
94Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΩΥΣΙΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
94Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΩΥΣΙΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
95Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΝΑΚΟΣ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
95Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Από : ΝΑΚΟΣ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
96Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ Από : ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΑΙΔΟΥΔΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ
96Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ Από : ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΑΙΔΟΥΔΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ
97 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Εως : ΤΣΙΛΙΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ
98Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΧΙΟΝΑΤΟΥ Από : ΑΘΗΝΙΩΤΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ – ΕΥΘΑΛΙΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΧΙΟΝΑΤΟΥ
98Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΧΙΟΝΑΤΟΥ Από : ΑΘΗΝΙΩΤΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ – ΕΥΘΑΛΙΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΧΙΟΝΑΤΟΥ
99 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΡΡΕΝΩΝ
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΔΑΜΟΥ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΑΝΟΥ – ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
100 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΡΡΕΝΩΝ
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Από : ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ – ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
101 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΡΡΕΝΩΝ
ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΑ – ΑΣΠΑΣΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
102 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΡΡΕΝΩΝ
ΧΡΥΣΗΣ Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΜΑΧΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΗΣ
103 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΡΡΕΝΩΝ
ΧΡΥΣΗΣ Από : ΜΙΧΑΗΛ – ΑΣΗΜΙΝΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΗΣ
104 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΓΡΑΜΟΥ
ΓΡΑΜΟΥ Από : ΑΔΑΜ – ΕΡΜΙΟΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
105Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΟΤΥΛΗΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΥΛΗΣ
105Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΟΤΥΛΗΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΥΛΗΣ
106 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΥΨΕΛΗΣ α) Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΕΥΑΝΘΙΑ
Εως : ΤΡΟΜΑΡΑ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ
107Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΓΙΩΡΗΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
107Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΓΙΩΡΗΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
108Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΓΚΑΛΟΒ – ΠΕΤΑΡ
Εως : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
108Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΓΚΑΛΟΒ – ΠΕΤΑΡ
Εως : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
109Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
109Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
110Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΚΩΤΟΥΛΑ – ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΝΑΟΥΜΗ – ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
110Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΚΩΤΟΥΛΑ – ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΝΑΟΥΜΗ – ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
111Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΝΕΔΕΝΚΑ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Εως : ΠΙΛΚΑΔΑΡΗΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
111Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΝΕΔΕΝΚΑ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Εως : ΠΙΛΚΑΔΑΡΗΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
112Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ α)Από : ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ                     β) οι εγγεγραμμένοι στην Κατάσταση εκλογέων Στρατιωτικών του Αστυνομικού Τμήματος Νεστορίου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
112Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ α)Από : ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ                     β) οι εγγεγραμμένοι στην Κατάσταση εκλογέων Στρατιωτικών του Αστυνομικού Τμήματος Νεστορίου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
113Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ α) Από : ΣΤΟΙΚΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
113Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Από : ΣΤΟΙΚΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
114Α ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΠΤΕΛΕΑΣ Από : ΑΛ ΜΟΥΡΑΓΙΑΤΗ – ΠΕΤΡΟΣ
Εως : ΚΩΤΟΥΛΑ – ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ
114Β ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΠΤΕΛΕΑΣ Από : ΑΛ ΜΟΥΡΑΓΙΑΤΗ – ΠΕΤΡΟΣ
Εως : ΚΩΤΟΥΛΑ – ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ
115 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΠΤΕΛΕΑΣ Από : ΛΑΓΟΡΙΤΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΩΜΑΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ
116 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ Από : ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΚΑΣΙΑΝΗ
Εως : ΤΣΙΑΡΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
117Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ
117Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ
118Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΑΒΝΤΟ – ΕΝΤΡΙΝΑ
Εως : ΒΑΣΟΥ – ΝΙΝΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σ.Λούη 4)
118Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΑΒΝΤΟ – ΕΝΤΡΙΝΑ
Εως : ΒΑΣΟΥ – ΝΙΝΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σ.Λούη 4)
119Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ α) Από : ΒΕΖΥΡΗ – ΑΝΝΑ
Εως : ΔΕΛΛΙΟΥ – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σ.Λούη 4)
119Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ α) Από : ΒΕΖΥΡΗ – ΑΝΝΑ
Εως : ΔΕΛΛΙΟΥ – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σ.Λούη 4)
120Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΔΕΜΕΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΤΙΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ι.Ζάχου)
120Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΔΕΜΕΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ – ΤΙΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ι.Ζάχου)
121Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΘΕΟΧΑΡΗ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΕΦΑΛΗ – ΣΟΥΛΤΑΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ι.Ζάχου)
121Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΘΕΟΧΑΡΗ – ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΕΦΑΛΗ – ΣΟΥΛΤΑΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ι.Ζάχου)
122Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΚΕΧΑΓΙΑ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αρμενοχωρίου)
122Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΚΕΧΑΓΙΑ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αρμενοχωρίου)
123Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΚΩΣΤΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ – ΠΑΡΘΕΝΑ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αρμενοχωρίου)
123Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΚΩΣΤΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ – ΠΑΡΘΕΝΑ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αρμενοχωρίου)
124Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΜΑΥΡΟΥΔΗ – ΑΓΓΕΛΑ
Εως : ΜΠΙΖΟΓΛΟΥ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4ο ΔηΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (Διοικητηρίου 76)
124Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΜΑΥΡΟΥΔΗ – ΑΓΓΕΛΑ
Εως : ΜΠΙΖΟΓΛΟΥ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4ο ΔηΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (Διοικητηρίου 76)
125Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΜΠΙΛΛΗ – ΣΕΒΑΣΤΗ
Εως : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4ο ΔηΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (Διοικητηρίου 76)
125Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΜΠΙΛΛΗ – ΣΕΒΑΣΤΗ
Εως : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4ο ΔηΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (Διοικητηρίου 76)
126Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ A) Από : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΣΑΒΒΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΙA και                        β)  οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις στρατιωτικών 1.της 4030 Στρατιωτικής Μονάδας                              2.  της 4031 Στρατιωτικής Μονάδας
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
126Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ A) Από : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΣΑΒΒΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΙA και                        β)  οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις στρατιωτικών 1.της 4030 Στρατιωτικής Μονάδας                              2.  της 4031 Στρατιωτικής Μονάδας
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
127Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ α) Από : ΣΑΚΑ – ΑΛΕΚΟ
Εως : ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ                               β) οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις των στρατιωτικών                         1. της 4032 Στρατιωτικής Μονάδας                             2.της 4033 Στρατιωτικής Μονάδας                               3.της 4036 Στρατιωτικής Μονάδας και                        4. του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
127Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ α) Από : ΣΑΚΑ – ΑΛΕΚΟ
Εως : ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ                               β) οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις των στρατιωτικών                         1. της 4032 Στρατιωτικής Μονάδας                             2.της 4033 Στρατιωτικής Μονάδας                               3.της 4036 Στρατιωτικής Μονάδας και                        4. του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
128Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΤΑΓΑΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΣΙΓΓΟΥ – ΚΑΙΤΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
128Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΤΑΓΑΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΣΙΓΓΟΥ – ΚΑΙΤΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
129Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΤΣΙΚΑ – ΛΙΛΙΑΝΑ
Εως : ΨΥΛΛΙΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
129Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Από : ΤΣΙΚΑ – ΛΙΛΙΑΝΑ
Εως : ΨΥΛΛΙΔΟΥ – ΣΟΦΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
130Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
130Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
131 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΟΥ
132 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ α) Από : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Εως : ΧΗΤΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
133 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ Από : ΑΔΑΜΙΔΗ – ΑΦΡΟΔΗΤΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΟΛΓΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ
134 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΛΑΓΚΑΣ Από : ΑΡΧΟΝΤΗΣ – ΓΚΙΚΑΣ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΣ
135Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ – ΣΤΕΛΛΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ
135Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ – ΣΤΕΛΛΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ
136Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ Από : ΑΛΕΞΙΔΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
Εως : ΧΕΛΤΣ – ΓΙΟΡΚΕΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ
136Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ Από : ΑΛΕΞΙΔΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
Εως : ΧΕΛΤΣ – ΓΙΟΡΚΕΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ
137 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ
ΝΙΚΗΣ
Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΒΥΡΩΝ
Εως : ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΣ
138 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΝΟΣΤΙΜΟΥ Από : ΑΔΑΜΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ – ΘΩΜΑΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΟΣΤΙΜΟΥ
139 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ Από : ΑΖΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ – ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΗΛΑΙΩΝ
140Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΠΗΛΙΟΥ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ – ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ
140Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΠΗΛΙΟΥ Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ – ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ
141Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
141Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
142Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ – ΡΟΥΣΣΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ – ΟΛΓΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
142Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ – ΡΟΥΣΣΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ – ΟΛΓΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
143 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Από : ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΖΙΩΓΑΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
144Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Από : ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ – ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
144Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Από : ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ – ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
145 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΓΕΡΜΑ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΑΡΤΕΜΗ
Εως : ΖΥΓΟΥΡΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑ
146Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΓΕΡΜΑ Από : ΖΥΓΟΥΡΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ – ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑ
146Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΓΕΡΜΑ Από : ΖΥΓΟΥΡΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ – ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑ
147Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ Από : ΑΓΑΠΙΔΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΑΝΑΡΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
147Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ Από : ΑΓΑΠΙΔΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΑΝΑΡΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
148Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ Από : ΜΑΝΩΛΗ – ΑΓΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΖΩΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
148Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ Από : ΜΑΝΩΛΗ – ΑΓΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΖΩΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
149Α ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΜΗΛΙΤΣΑΣ Από : ΑΖΟΒΑ – ΜΠΕΛΑ
Εως : ΧΑΤΖΗ – ΖΗΣΩ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΗΛΙΤΣΑΣ
149Β ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΜΗΛΙΤΣΑΣ Από : ΑΖΟΒΑ – ΜΠΕΛΑ
Εως : ΧΑΤΖΗ – ΖΗΣΩ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΗΛΙΤΣΑΣ
Β)Στα παραπάνω καθορισθέντα Εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα Ψηφοφορίας,θα ασκήσουν το Εκλογικό τους Δικαίωμα οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι και ο Έφορος Δικαστικών Αντιπροσώπων και οι αναπληρωματικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 134 παρ. 2 του ν.3852/2010 και του άρθρ. 69 του ΠΔ 26/2012
                                                                                                                  Ο  Νομάρχης Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                                                                             Κων/νος Λιάντσης ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κοινοποίηση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.